REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste perustuu Henkilötietolakiin (523/99) 10 §. Master Promo Suomi asiakasrekisterin rekisteriseloste on laadittu 24.8.2006 ja päivitetty 23.8.2017

REKISTERIN PITÄJÄ

Master Promo Suomi Oy
Ruissalontie 11 A
20200 Turku
Y-tunnus: 2065611-1

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Pauli Mäkinen, puh. 040 540 7474, e-mail. pauli(at)masterpromo.fi

REKISTERIN NIMI

Master Promo Suomi Oy asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Master Promo Suomi Oy asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja Master Promon markkinointitarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi. Vaatimus poistamisesta tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterin pitäjä korjaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.